Flipkart'ın kaybı 2022-23 Mali Yılında artıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Flipkart'ın kaybı 2022-23 Mali Yılında artıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Tofler, “Şirketin mali döneme ilişkin toplam gideri 60 Bildirilen mali dönemde, şirketin diğer kaynaklardan elde edilen gelirler de dahil olmak üzere konsolide net toplam geliri, 2022 mali yılındaki 51

Flipkart Internet, tüccarlara verilen komisyonlar ve diğer hizmetler aracılığıyla gelir elde ederken, Flipkart India’nın geliri esas olarak bu satıcılara mal satmaktan ve aynı zamanda işletmeler arası e-ticaret pazarı aracılığıyla ülke çapındaki anne ve baba mağazalarına mal satmaktan elde ediliyor 476 milyar Rs’ye ulaştı 890,6 milyar rupi konsolide zarar bildirdi 33 Flipkart Internet, denetlenen FY23 mali raporlarını henüz Şirketler Sicil Memuru’na sunmadı 393 milyon Rs oldu “31 Mart 2023 tarihinde sona eren mali yılda net zarar, 31 Mart 2022 tarihinde sona eren önceki yıla göre 48

Flipkart Hindistan %9 büyüme kaydetti

Düzenleyici başvurulara göre Flipkart Hindistan, bir önceki yılın aynı dönemindeki 50

FacebookheyecanLinkedIn

makalenin sonugenel-9

371,2 milyar Rs konsolide zarar bildirdi 012,8 milyar Rupi’ye yükseldi 839,3 milyar rupi’ye yükseldi E-ticaret şirketi, 2022 mali yılında (FY) 3 858 milyar Rupi olarak bildirildi ” dedi

Tek başına bakıldığında, Flipkart’ın bilançoya taşınan net zarar veya zararı 4 624 milyon rupi net zararda yüzde 44’lük bir artışa tanık oldu 823 milyar rupi’ye ulaştı ” Flipkart‘nin mali raporunda şunlar belirtildi


Walmart’ın sahibi olduğu Flipkart India Private Limited, iş zekası platformu Tofler tarafından sağlanan mali verilere göre 2022-23 mali yılında 4 Flipkart pazarını işleten Flipkart Internet, 22 Mali Yılda işletme gelirinde %33 artışla 10 176 milyar Rupi’den yüzde 9,4 artarak 56 992 milyar Rupi’ye kıyasla faaliyet gelirinde %9 büyüme kaydederek 23 Mali Yılda 55

Bağımsız net toplam geliri konsolide rakamlarla aynıydı